Het Telegram

‘Het Telegram’

Op 22 juni 1941 begon Operatie Barbarossa, de inval van Nazi-Duitsland in de Sovjet-Unie. Naar aanleiding hiervan werden in Nederland honderden mensen gearresteerd waaronder zesentwintig Utrechters. Dit is het verhaal van deze mensen en hun achtergrond.

Wat bracht op 21 augustus 1941 de namen van zesentwintig Utrechters samen op een arrestatietelegram van SS-Untersturmführer Matzker? Wat was er gebeurd?

Na de start van Operatie Barbarossa werd met de instructies van het Reichssicherheitshauptamt in Berlijn in Nederland een grote arrestatieactie in gang gezet. Deze actie had als doel communistische functionarissen en kaderleden te arresteren. In opdracht van de Duitse Sicherheitspolizei werden door de Nederlandse politie honderden mensen gearresteerd.

Dit boek richt zich op de levensgeschiedenissen van de zesentwintig Utrechtse arrestanten.

In een poging om deze mensen een gezicht te geven wordt ook een beeld geschetst van de wereld waarin zij tijdens het Interbellum opgroeiden en leefden, hun sociale strijd en hun lot na de arrestatie.

Het boek laat ook zien wat er speelde in Utrecht in de roerige tijd voor de oorlog, in de eerste twee oorlogsjaren, en bevat beschrijvingen van de kampen waar de arrestanten in terechtkwamen. Daarom is in het boek ook een collage van verschillende onderwerpen opgenomen die deze mensen bezig-hielden en motiveerden in hun sociale strijd. Citaten uit vele bronnen zoals bijvoorbeeld kranten-artikelen, pamfletten, brochures en rapporten uit de betreffende periode illustreren de achtergronden en gebeurtenissen van die tijd.

In het boek worden vele namen en organisaties genoemd waar vele verhalen achter schuilgaan. Het zijn namen en organisaties die veelal op allerlei mogelijke manieren met elkaar verbonden en verknoopt zijn. Dit is niet allemaal in een boek te vervatten en de lezer wordt daarom uitgenodigd en uitgedaagd om op zoek te gaan om zich deze geschiedenis verder eigen te maken. Om deze zoektocht mogelijk te maken worden in het boek op vele plaatsen namen, datums en plaatsen expliciet genoemd.

Deze organisaties hebben dit boek al aan hun collectie toegevoegd:

KZ-Gedenkstätte Neuengamme – Archiv, Hamburg, 

International Tracing Service – Bibliothek, Bad Arolsen en

Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

 

Het Telegram

Op zoek naar een verleden

Brave New Books, Amsterdam, 2018.

ISBN: 9789402172188

Het boek is onder andere te koop bij:

https://www.bol.com/nl/p/het-telegram/9200000088631046/